Regionálny produkt Ponitrie – 2. výzva vyhlásená

MAS OZ Mikroregión Radošinka vyhlásila dňa 10.01.2014 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE®. Žiadosti sa predkladajú do 10.03.2014. Všetky dokumenty nájdete na stránke MAS OZ Mikroregión Radošinka – TU.   Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytnú v kancelárii OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy 267: Ing. Renáta Lelovská 0911 760 996 manager@radosinka.sk


1. Výzva na udelenie značky regionálny produkt malodunajsko – galantsko

AS Stará Čierna voda v spolupráci s MAS Dudváh vyhlásila koncom decembra 2013 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO. Žiadosti je možné predkldať ešte do 31.01.2014.   Všetky dokumenty nájdete na stránke MAS Stará Čierna voda – TU.   Akékoľvek informácie získate osobne v kancelárii MAS alebo telefonicky: Ing. Ľudovít Kovács manažér MAS Stará Čierna voda Hlavná 297, Horné Saliby 925 03 0908 320 426 mas-scv@mas.scv.sk   Ing. Judita Tóthová manažérka MAS Dudváh 0917 547 448 masdudvah@masdudvah.sk   Ing. Gabriela Psotová 0910 620 789    


Predstavujeme ďalšiu regionálnu značku

Koncom roka 2013 vznikla ďalšia regionálna značka miestnych produktov – Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO, ktorá je výsledkom spolupráce Miestnej akčnej skupiny Dudváh a Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda.   Značka znázorňuje mlynské koleso ako tradičnosť a základ života miestneho obyvateľstva, keďže poľnohospodárstvo, pšenica a múka boli stále základom života na území MAS, ktoré túto značku zastrešujú. Ako v minulosti, tak aj dnes sa najviac mlynov nachádza práve v tomto regióne, a to kvôli dobrým pôdam a vhodným podmienkam na vodných tokoch. Na základe tohto bude mlynské koleso slúžiť aj na podporu a propagáciu vidieckeho cestovného ruchu.   Zdroj: […]


2. Výzva na udeľovanie značky Hont je vyhlásená

8MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia vyhlásila dňa 16.12.2013 v poradí 2. výzvu pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky HONT. V prvej výzve získalo regionálnu značku HONT 9 výrobcov. V druhej výzve k nim pribudnú ďalší, ktorí môžu žiadosti o udelenie značky predkladať do 21.03.2014. Všetky dokumenty nájdete priamo na stránke regionálnej značky HONT – TU. Podrobné informácie získate u regionálneho koordinátora, ktorým je MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia: Ing. Martina Kukučková 0903 138 051 maspkp@gmail.com


Prvým držiteľom regionálnej značky ponitrie odovzdali certifikáty

Dňa 03.12.2013 sa v priestoroch Koordinátora značky regionálny produkt PONITRIE®, v OZ Mikroregión RADOŠINKA za prítomnosti partnerov z RZ Dolná Nitra o.z. a zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja konalo slávnostné odovzdávanie Certifikátov prvým užívateľom značky regionálny produkt PONITRIE® .     Odovzdávaniu certifikátov predchádzalo zasadnutie Certifikačnej komisie pre udeľovanie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE®, ktorá rozhodla o pridelení značky pre 1 zariadenie cestovného ruchu  a 10 výrobcov a producentov. Certifikát bol udelený na potravinárske a poľnohospodárske produkty (krušpán, tekvicové jadierka, včelí med, medovina, kozie a kravské mlieko), tradičné remeselné  a umelecké výrobky (dekoračné keramické predmety, drevené sochy a reliéfy, krojované bábiky, olejové krajinomaľby) a taktiež na ubytovacie  […]


Vyhlásená 1. Výzva pre regionálny produkt Ponitrie

OZ Mikroregión RADOŠINKA vyhlásilo 10.06.2013 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti je možné predkladať do 10.08.2013 v kancelárii OZ Mikroregión RADOŠINKA. Značka „Regionálny produkt PONITRIE“ je značkou kvality. Označuje kvalitné prírodné, poľnohospodárske, potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú výsledkom činnosti miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb. Typy výrobkov, resp. produktov alebo skupiny výrobkov, resp. produktov, ktoré môžu získať značku: remeselné (drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža a iné….) potravinárske a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a […]


V Trenčíne aj o budúcej podobe prístupu leader a clld

Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 06. – 07. mája v Trenčíne, sa hovorilo najmä o skúsenostiach zo súčasného programovacieho obdobia a o návrhoch a možnostiach prístupu LEADER a CLLD v nasledujúcom období 2014 – 2020.   Po otvorení konferencie predsedom MAS Vršatec Jurajom Ondračkom a úvodnom slove Vladimíra Buzalku, riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, nasledovalo predstavenie doterajších aktivít a výsledkov NSS MAS v podaní predsedkyne NSS MAS, Andrei Hradiskej. Na jej prezentáciu nadviazala Petra Šupáková, manažérka MAS Vršatec, ktorá bližšie predstavila princípy a možnosti podpory v rámci komunitne vedeného miestneho rozvoja (CLLD), ako aj základné požiadavky NSS […]


NSS MAS má nového predsedu aj podpredsedu

Po uplynutí dvojročného funkčné obdobia vystriedal Andreu Hradiskú (MAS LEV) na poste predsedu NSS MAS Juraj Ondračka (MAS Vršatec). Podpredsedom sa stal Tomáš Kozolka (MAS Požitavie-Širočina), ktorý vystriedal Ľudovíta Kovácsa (MAS Stará Čierna voda). Po ukončení programu prvého dňa konferenciesa v Trenčíne sa 06. mája 2013 konalo aj zasadnutie Valného zhromaždenia NSS MAS, na ktorom si členovia NSS MAS zvolili nové Predstavenstvo a Kontrolnú komisiu. Novozvolené Predstavenstvo si spomedzi seba zvolilo nového predsedu, ktorým sa stal Ing. Juraj Ondračka, predseda MAS Vršatec a za podpredsedu bol zvolený Ing. Tomáš Kozolka, manažér MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina. Predstavenstvo […]