Obhajovať záujmy prístupu LEADER/CLLD a pomáhať miestnej ekonomike a zamestnanosti na vidieku

V dňoch 21. a 22. júna 2017 sa v priestoroch penziónu Masarykov dvor v Pstruši – Vígľaši uskutočnila medzinárodná konferencia Prístup LEADER/CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka. Zúčastnilo sa na nej množstvo zástupcov miestnych akčných skupín, odborníkov v rozvoji vidieka a zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR či Združenia miest a obcí Slovenska.


Pozvánka na konferenciu 21.-22.6.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Sekcia programov regionálneho rozvoja a Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín   Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu: Prístup LEADER  / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. júna 2017


Regionálny produkt Ponitrie – 2. výzva vyhlásená

MAS OZ Mikroregión Radošinka vyhlásila dňa 10.01.2014 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE®. Žiadosti sa predkladajú do 10.03.2014. Všetky dokumenty nájdete na stránke MAS OZ Mikroregión Radošinka – TU.   Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytnú v kancelárii OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy 267: Ing. Renáta Lelovská 0911 760 996 manager@radosinka.sk


1. Výzva na udelenie značky regionálny produkt malodunajsko – galantsko

AS Stará Čierna voda v spolupráci s MAS Dudváh vyhlásila koncom decembra 2013 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO. Žiadosti je možné predkldať ešte do 31.01.2014.   Všetky dokumenty nájdete na stránke MAS Stará Čierna voda – TU.   Akékoľvek informácie získate osobne v kancelárii MAS alebo telefonicky: Ing. Ľudovít Kovács manažér MAS Stará Čierna voda Hlavná 297, Horné Saliby 925 03 0908 320 426 mas-scv@mas.scv.sk   Ing. Judita Tóthová manažérka MAS Dudváh 0917 547 448 masdudvah@masdudvah.sk   Ing. Gabriela Psotová 0910 620 789    


Predstavujeme ďalšiu regionálnu značku

Koncom roka 2013 vznikla ďalšia regionálna značka miestnych produktov – Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO, ktorá je výsledkom spolupráce Miestnej akčnej skupiny Dudváh a Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda.   Značka znázorňuje mlynské koleso ako tradičnosť a základ života miestneho obyvateľstva, keďže poľnohospodárstvo, pšenica a múka boli stále základom života na území MAS, ktoré túto značku zastrešujú. Ako v minulosti, tak aj dnes sa najviac mlynov nachádza práve v tomto regióne, a to kvôli dobrým pôdam a vhodným podmienkam na vodných tokoch. Na základe tohto bude mlynské koleso slúžiť aj na podporu a propagáciu vidieckeho cestovného ruchu.   Zdroj: […]


2. Výzva na udeľovanie značky Hont je vyhlásená

8MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia vyhlásila dňa 16.12.2013 v poradí 2. výzvu pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky HONT. V prvej výzve získalo regionálnu značku HONT 9 výrobcov. V druhej výzve k nim pribudnú ďalší, ktorí môžu žiadosti o udelenie značky predkladať do 21.03.2014. Všetky dokumenty nájdete priamo na stránke regionálnej značky HONT – TU. Podrobné informácie získate u regionálneho koordinátora, ktorým je MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia: Ing. Martina Kukučková 0903 138 051 maspkp@gmail.com


Prvým držiteľom regionálnej značky ponitrie odovzdali certifikáty

Dňa 03.12.2013 sa v priestoroch Koordinátora značky regionálny produkt PONITRIE®, v OZ Mikroregión RADOŠINKA za prítomnosti partnerov z RZ Dolná Nitra o.z. a zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja konalo slávnostné odovzdávanie Certifikátov prvým užívateľom značky regionálny produkt PONITRIE® .     Odovzdávaniu certifikátov predchádzalo zasadnutie Certifikačnej komisie pre udeľovanie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE®, ktorá rozhodla o pridelení značky pre 1 zariadenie cestovného ruchu  a 10 výrobcov a producentov. Certifikát bol udelený na potravinárske a poľnohospodárske produkty (krušpán, tekvicové jadierka, včelí med, medovina, kozie a kravské mlieko), tradičné remeselné  a umelecké výrobky (dekoračné keramické predmety, drevené sochy a reliéfy, krojované bábiky, olejové krajinomaľby) a taktiež na ubytovacie  […]


Vyhlásená 1. Výzva pre regionálny produkt Ponitrie

OZ Mikroregión RADOŠINKA vyhlásilo 10.06.2013 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti je možné predkladať do 10.08.2013 v kancelárii OZ Mikroregión RADOŠINKA. Značka „Regionálny produkt PONITRIE“ je značkou kvality. Označuje kvalitné prírodné, poľnohospodárske, potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú výsledkom činnosti miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb. Typy výrobkov, resp. produktov alebo skupiny výrobkov, resp. produktov, ktoré môžu získať značku: remeselné (drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža a iné….) potravinárske a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a […]