1. Výzva na udelenie značky regionálny produkt malodunajsko – galantsko


AS Stará Čierna voda v spolupráci s MAS Dudváh vyhlásila koncom decembra 2013 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO. Žiadosti je možné predkldať ešte do 31.01.2014.

 

Všetky dokumenty nájdete

na stránke MAS Stará Čierna voda – TU.

 

Akékoľvek informácie získate osobne v kancelárii MAS alebo telefonicky:

Ing. Ľudovít Kovács

manažér MAS Stará Čierna voda

Hlavná 297, Horné Saliby 925 03

0908 320 426

mas-scv@mas.scv.sk

 

Ing. Judita Tóthová

manažérka MAS Dudváh

0917 547 448

masdudvah@masdudvah.sk

 

Ing. Gabriela Psotová

0910 620 789