2. Výzva na udeľovanie značky Hont je vyhlásená


8MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia vyhlásila dňa 16.12.2013 v poradí 2. výzvu pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky HONT. V prvej výzve získalo regionálnu značku HONT 9 výrobcov. V druhej výzve k nim pribudnú ďalší, ktorí môžu žiadosti o udelenie značky predkladať do 21.03.2014.

Všetky dokumenty nájdete priamo

na stránke regionálnej značky HONT – TU.

Podrobné informácie získate u regionálneho koordinátora, ktorým je MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia:

Ing. Martina Kukučková

0903 138 051

maspkp@gmail.com