Denný archív: 8. júna 2017


Pozvánka na konferenciu 21.-22.6.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Sekcia programov regionálneho rozvoja a Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín   Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu: Prístup LEADER  / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. júna 2017