Denný archív: 23. júna 2017


Obhajovať záujmy prístupu LEADER/CLLD a pomáhať miestnej ekonomike a zamestnanosti na vidieku

V dňoch 21. a 22. júna 2017 sa v priestoroch penziónu Masarykov dvor v Pstruši – Vígľaši uskutočnila medzinárodná konferencia Prístup LEADER/CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka. Zúčastnilo sa na nej množstvo zástupcov miestnych akčných skupín, odborníkov v rozvoji vidieka a zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR či Združenia miest a obcí Slovenska.