Regionálne produkty


Regionálny produkt Ponitrie – 2. výzva vyhlásená

MAS OZ Mikroregión Radošinka vyhlásila dňa 10.01.2014 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE®. Žiadosti sa predkladajú do 10.03.2014. Všetky dokumenty nájdete na stránke MAS OZ Mikroregión Radošinka – TU.   Konzultácie a odpovede na Vaše otázky Vám radi poskytnú v kancelárii OZ Mikroregión RADOŠINKA, Zbehy 267: Ing. Renáta Lelovská 0911 760 996 manager@radosinka.sk


1. Výzva na udelenie značky regionálny produkt malodunajsko – galantsko

AS Stará Čierna voda v spolupráci s MAS Dudváh vyhlásila koncom decembra 2013 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO. Žiadosti je možné predkldať ešte do 31.01.2014.   Všetky dokumenty nájdete na stránke MAS Stará Čierna voda – TU.   Akékoľvek informácie získate osobne v kancelárii MAS alebo telefonicky: Ing. Ľudovít Kovács manažér MAS Stará Čierna voda Hlavná 297, Horné Saliby 925 03 0908 320 426 mas-scv@mas.scv.sk   Ing. Judita Tóthová manažérka MAS Dudváh 0917 547 448 masdudvah@masdudvah.sk   Ing. Gabriela Psotová 0910 620 789    


Predstavujeme ďalšiu regionálnu značku

Koncom roka 2013 vznikla ďalšia regionálna značka miestnych produktov – Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO, ktorá je výsledkom spolupráce Miestnej akčnej skupiny Dudváh a Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda.   Značka znázorňuje mlynské koleso ako tradičnosť a základ života miestneho obyvateľstva, keďže poľnohospodárstvo, pšenica a múka boli stále základom života na území MAS, ktoré túto značku zastrešujú. Ako v minulosti, tak aj dnes sa najviac mlynov nachádza práve v tomto regióne, a to kvôli dobrým pôdam a vhodným podmienkam na vodných tokoch. Na základe tohto bude mlynské koleso slúžiť aj na podporu a propagáciu vidieckeho cestovného ruchu.   Zdroj: […]


2. Výzva na udeľovanie značky Hont je vyhlásená

8MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia vyhlásila dňa 16.12.2013 v poradí 2. výzvu pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky HONT. V prvej výzve získalo regionálnu značku HONT 9 výrobcov. V druhej výzve k nim pribudnú ďalší, ktorí môžu žiadosti o udelenie značky predkladať do 21.03.2014. Všetky dokumenty nájdete priamo na stránke regionálnej značky HONT – TU. Podrobné informácie získate u regionálneho koordinátora, ktorým je MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia: Ing. Martina Kukučková 0903 138 051 maspkp@gmail.com


Vyhlásená 1. Výzva pre regionálny produkt Ponitrie

OZ Mikroregión RADOŠINKA vyhlásilo 10.06.2013 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti je možné predkladať do 10.08.2013 v kancelárii OZ Mikroregión RADOŠINKA. Značka „Regionálny produkt PONITRIE“ je značkou kvality. Označuje kvalitné prírodné, poľnohospodárske, potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú výsledkom činnosti miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb. Typy výrobkov, resp. produktov alebo skupiny výrobkov, resp. produktov, ktoré môžu získať značku: remeselné (drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža a iné….) potravinárske a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a […]


Značku Regionálny produkt Hont získalo prvých 9 výrobcov

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia v spolupráci s MAS Zlatá cesta udelilo značku Regionálny produkt HONT 9 z 10 prihlásených záujemcov v rámci 1. výzvy o pridelenie regionálnej značky, a to pre výrobky ako med, medovina, štrúdľa, vyrezávané korytá či víno. Výzva pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky bola vyhlásená 21.12.2012 regionálnym koordinátorom značky, ktorým je Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia. Do výzvy sa prihlásilo 10 záujemcov, z toho 5 z územia MAS Zlatá cesta a 5 z územia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia. Z nich hodnotiaca komisia udelila značku 9 žiadateľom: Marek Kanaloš z Prenčove – vyrezávané korytá Milan Skokan zo Sebechlieb – med agátový, lipový, […]


Workshop k vytvoreniu regionálnej značky

Miestne akčné skupiny Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a Zlatá cesta Vás pozývajú na workshop, na ktorom budú predstavené grafické návrhy regionálnej značky.Zámerom organizátorov ako aktívnych členov NSS MAS je dohodnúť sa na spoločnom dizajne značky, ak nie na úrovni Slovenska, tak aspoň na úrovni Banskobystrického kraja.   Na workshope budú predstavené minimálne 3 rôzne logotypy (rukopisy) pre budúcu slovenskú regionálnu značku produktov, služieb i podujatí. Pozvaní sú zástupcovia všetkých miestnych akčných skupín na Slovensku, ale ostatné partnerstvá a iní záujemcovia pôsobiaci v regiónoch Slovenska, ktorí budú mať priestor na vyjadrenie v rámci diskusie k predstaveným grafickým návrhom regionálnej značky, Spoločnou snahou […]


Prvých 13 certifikátov pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie

Medzi výrobkami, ktorým udelili v Podpoľaní prvých 13 certifikátov pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie, sú výrobky zo 100% ovčieho mlieka, pekárenské výrobky, med, remeselné výrobky, ale aj tradičné jedlá.   Hlavným zmyslom zavedenia systému značenia regionálnych produktov na Slovensku, ako aj v iných krajinách, je propagáciou miestnych kvalitných výrobkov alebo služieb, podporiť miestny ekonomický, kultúrny aj environmentálny rozvoj zaujímavých a jedinečných regiónov. Podpoľanie medzi takéto regióny rozhodne patrí a preto MAS Podpoľanie začala aktívne pracovať na systéme označovania výrobkov a služieb s názvom „Regionálny produkt Podpoľanie“.   Značka „Regionálny produkt Podpoľanie“ je exkluzívnou značkou výrobkov a služieb, ktoré spĺňajú presne dané kritéria: pôvod výrobku v regióne […]


Regionálne značenie produktov a služieb pre Región Hont – 1. výzva

Miestna akčná skupina Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia (ďalej „MAS PKP“) ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila dňa 21.12.2012 prvú výzvu na udeľovanie regionálnej značky produktov  a služieb pre región Hont. Výzva vrátane podporných dokumentov a prihlášky je zverejnená na stránke www.produkthont.sk(sekcia „Ako získať značku – Dokumenty na stiahnutie“) a www.maspkp.sk. Produkt, ktorý získa regionálnu značku, propaguje nie len samotného výrobcu alebo poskytovateľa, ale aj celý región. Cieľom zavedenia regionálnej značky je podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb v regióne HONT, ktorí vytvárajú hodnoty, venujú sa tradičným remeslám a využívajú suroviny pochádzajúce priamo z regiónu. Zámerom regionálneho značenia je zviditeľniť jednotlivé regióny a upozorniť na zaujímavé produkty a služby, ktoré tu […]


O krok bližšie k vytvoreniu regionálnej značky

V obci Lesenice sa konal workshop venovaný vytvoreniu regionálnej značky produktov a služieb pre región HONT, ktorého súčasťou bol aj výber logotypu pre jednotnú regionálnu značku produktov a služieb v rámci celého Slovenska.   Workshop, ktorého organizátormi boli miestne akčné skupiny Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a Zlatá cesta, sa konal v stredu 04.04. v priestoroch Obecného úradu Lesenice. úvod workshopu patril predstaveniu rovnomenného projektu spolupráce medzi uvedenými MAS, ako aj spoločným snahám viacerých MAS o vytvorenie jednotného systému značenia regionálnych produktov a služieb na Slovensku.   Účastníci workshopu v Leseniciach Potom nasledovala prezentácia skúseností, formálnej a legislatívnej stránky zavedenia regionálnej značky […]