Členovia NSS MAS


Miestne akčné skupiny:

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
www.mas-scv.sk

Miestna akčná skupina Vršatec
www.masvrsatec.sk

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
www.mas-sv.sk

OZ RADOŠINKA
www.radosinka.sk

OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina
www.mas-td.sk

Občianske združenie Zlatá cesta
www.zlatacesta.sk

Podpoľanie
www.podpolanou.sk

Miestna akčná skupina MALOHONT
www.malohont.sk

Občianske združenie MAS LEV, o.z.
www.maslev.sk

Občianske združenie KRAS
www.maskras.sk

Požitavie – Širočina
www.ozpozitavie-sirocina.sk

Miestna akčná skupina Horný Liptov
www.hornyliptov.sk

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
www.dolnanitra.sk

Naše Považie
www.nasepovazie.sk

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina
www.kopaniciarskyregion.sk

Partnerstvo Muránska Planina – Čierny Hron
www.muranskaplanina.com

Pro Tatry, o.z.
www.protatry.sk

MAS Pod Vihorlatom, o.z.
www.maspodvihorlatom.sk

MAS HORNOHRAD
www.mashornohrad.sk

Tatry – Pieniny LAG
www.tatry-pieniny.com

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“
www.masdolnyliptov.sk

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
www.mas-turiec.sk

Občianske združenie MAS PRAMENE
www.maspramene.sk

Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
www.mastopola.giraltovce.sk

Miesta akčná skupina Rajecká dolina
www.masrajeckadolina.sk

MAS Biela Orava
www.masbielaorava.sk

MAS Beckov – Čachtice – Tematín
www.masbct.sk

MAS Orava, o.z.
www.masorava.sk

Občianske združenie Tekov-Hont
www.tekov-hont.sk

Občianske združenie Podhoran
www.podhoran.sk

OZ Malokarpatský región
www.malokarpatskyregion.sk

Mikroregión CEDRON-NITRAVA
www.cedronnitrava.sk