Medzinárodná konferencia LEADER 2007 – 2013


Medzinárodná konferencia LEADER 2007 – 2013 a úloha MAS v novom programovom období – Trenčín, 06. – 07.05.2013