Miestne akčné skupiny na Slovensku


Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
www.mas-scv.sk

Miestna akčná skupina Dudváh
www.masdudvah.sk

Miestna akčná skupina Vršatec
www.masvrsatec.sk

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
www.mas.teplice.sk

OZ Mikroregión RADOŠINKA
www.radosinka.sk

OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina
www.mas-td.sk

Občianske združenie Zlatá cesta
www.zlatacesta.sk

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
www.maspkp.sk

Podpoľanie
www.podpolanou.sk

Miestna akčná skupina MALOHONT
www.malohont.sk

Občianske združenie MAS LEV, o.z.
www.maslev.sk

Občianske združenie KRAS
www.maskras.sk

OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
www.ozpozitavie-sirocina.sk

Miestna akčná skupina Horný Liptov
www.hornyliptov.sk

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
www.dolnanitra.sk

Naše Považie
www.nasepovazie.sk

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina
www.kopaniciarskyregion.sk