NSS MAS má nového predsedu aj podpredsedu


Po uplynutí dvojročného funkčné obdobia vystriedal Andreu Hradiskú (MAS LEV) na poste predsedu NSS MAS Juraj Ondračka (MAS Vršatec). Podpredsedom sa stal Tomáš Kozolka (MAS Požitavie-Širočina), ktorý vystriedal Ľudovíta Kovácsa (MAS Stará Čierna voda).

Po ukončení programu prvého dňa konferenciesa v Trenčíne sa 06. mája 2013 konalo aj zasadnutie Valného zhromaždenia NSS MAS, na ktorom si členovia NSS MAS zvolili nové Predstavenstvo a Kontrolnú komisiu. Novozvolené Predstavenstvo si spomedzi seba zvolilo nového predsedu, ktorým sa stal Ing. Juraj Ondračka, predseda MAS Vršatec a za podpredsedu bol zvolený Ing. Tomáš Kozolka, manažér MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina.

Predstavenstvo zároveň prijalo ďalšieho člena NSS MAS, ktorým sa stala MAS Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, čím sa rady členov NSS MAS rozrástli na 18 MAS a 5 verejno – súkromných partnerstiev bez štatútu MAS.

 

Dnes už bývalá predsedkyňa NSS MAS Ing Andrea Hradiská, PhD.

a súčasný predseda NSS MAS Ing. Juraj Ondračka

 

Bývalé a súčasné predsedníctvo NSS MAS

(zľava: Tomáš Kozolka, Juraj Ondračka, Ľudovít Kovács a Andrea Hradiská)