O regionálnom značení


REGIONÁLNE ZNAČENIE PRODUKTOV NA SLOVENSKU
Národná Sieť Slovenských Miestnach Akčných Skupín (NSS MAS) zastrešuje národnú úroveň koordinácie a propagácie regionálneho značenia na Slovensku.
V rámci verejnej diskusie bol zvolený jednotný dizajn logotypu značenia miestnych produktov a služieb na Slovensku. Okrem tohto boli prijaté 4 minimálne zásady pre certifikáciu regionálneho produktu alebo služby: tradícia, miestna surovina, ručná práca, jedinečnosť.
V súčasnosti prebieha príprava a zavedenie 7 regionálnych značiek v rámci území členských MAS a spolupracujúcich verejno – súkromných partnerstiev (VSP): Hont, Podpoľanie, Ponitrie, Liptov, Podunajsko, MAS Šafrán, MAS Bachureň.

Predstavujeme Vám prvé tri regionálne značky uvedené do života v územiach našich MAS a VSP:

             

Kúpou certifikovaného produktu získate jedinečný výrobok alebo službu a podporíte miestny rozvoj.

Cieľom zavedenia regionálnej značky je:

 • propagácia regiónu
 • podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb
 • podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu
 • podpora využívania miestnych zdrojov

Regionálna značka zaručuje, že certifikovaný produkt spĺňa stanovené kritériá:

 • je jedinečný pre daný región
 • pochádza od miestneho výrobcu
 • využíva tradičné postupy a miestne zdroje
 • obsahuje podiel ručnej práce

Regionálnu značku môžu získať:

 • remeselné alebo tradičné výrobky
 • potravinárske produkty
 • podujatia
 • ubytovacie a stravovacie služby

Podpora hodnôt, tradícií, miestnych zdrojov a vzťahu k regiónu.