V Trenčíne aj o budúcej podobe prístupu leader a clld

Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 06. – 07. mája v Trenčíne, sa hovorilo najmä o skúsenostiach zo súčasného programovacieho obdobia a o návrhoch a možnostiach prístupu LEADER a CLLD v nasledujúcom období 2014 – 2020.   Po otvorení konferencie predsedom MAS Vršatec Jurajom Ondračkom a úvodnom slove Vladimíra Buzalku, riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, nasledovalo predstavenie doterajších aktivít a výsledkov NSS MAS v podaní predsedkyne NSS MAS, Andrei Hradiskej. Na jej prezentáciu nadviazala Petra Šupáková, manažérka MAS Vršatec, ktorá bližšie predstavila princípy a možnosti podpory v rámci komunitne vedeného miestneho rozvoja (CLLD), ako aj základné požiadavky NSS […]


NSS MAS má nového predsedu aj podpredsedu

Po uplynutí dvojročného funkčné obdobia vystriedal Andreu Hradiskú (MAS LEV) na poste predsedu NSS MAS Juraj Ondračka (MAS Vršatec). Podpredsedom sa stal Tomáš Kozolka (MAS Požitavie-Širočina), ktorý vystriedal Ľudovíta Kovácsa (MAS Stará Čierna voda). Po ukončení programu prvého dňa konferenciesa v Trenčíne sa 06. mája 2013 konalo aj zasadnutie Valného zhromaždenia NSS MAS, na ktorom si členovia NSS MAS zvolili nové Predstavenstvo a Kontrolnú komisiu. Novozvolené Predstavenstvo si spomedzi seba zvolilo nového predsedu, ktorým sa stal Ing. Juraj Ondračka, predseda MAS Vršatec a za podpredsedu bol zvolený Ing. Tomáš Kozolka, manažér MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina. Predstavenstvo […]


Pozvánka na konferenciu: LEADER 2007 – 2013 a úloha MAS v novom programovom období

Konferencia, ktorá bude venovaná prístupu LEADER v súčasnom a budúcom programovom období, sa koná 06. – 07. mája v Trenčíne. Jej súčasťou bude aj workshop zameraný na hodnotenie a monitoring MAS v súčasnom období. Pozvánka na konferenciu s workshopom LEADER 2007 – 2013 a úloha MAS v novom programovom období 06. – 07. mája 2013 v Hoteli Elizabeth v Trenčíne (Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín)   Medzinárodná konferencia sa bude venovať prístupu LEADER v období 2007 – 2013 a komunitne vedenému miestnemu rozvoju (CLLD) v budúcom programovom období z pohľadu predstaviteľov ministerstiev a zástupcov dotknutých subjektov […]


Školenie Mládež a vidiek

Uplynulý týždeň sa v dňoch 17. – 19. apríla 2013 konalo v Terchovej školenie na tému Mládež a vidiek, ktoré organizovala IUVENTA na základe nadviazanej spolupráce s členmi NSS MAS.   Prvý deň školenia patril neformálnemu vzdelávaniu v teórii i praxi, kde si účastníci školenia mali možnosť na „vlastnej koži“ vyskúšať niekoľko aktivít neformálneho vzdelávania. Počas druhého dňa boli účastníci školenia podrobne oboznámení s Programom Mládež v akcii a o možnostiach čerpania podpory na projekty mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich na vidieku. Nechýbali ani konkrétne príklady úspešne realizovaných projektov, s ktorými sa podelili aj niektorí účastníci školenia. V rámci tohto […]


Značku Regionálny produkt Hont získalo prvých 9 výrobcov

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia v spolupráci s MAS Zlatá cesta udelilo značku Regionálny produkt HONT 9 z 10 prihlásených záujemcov v rámci 1. výzvy o pridelenie regionálnej značky, a to pre výrobky ako med, medovina, štrúdľa, vyrezávané korytá či víno. Výzva pre záujemcov o pridelenie regionálnej značky bola vyhlásená 21.12.2012 regionálnym koordinátorom značky, ktorým je Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia. Do výzvy sa prihlásilo 10 záujemcov, z toho 5 z územia MAS Zlatá cesta a 5 z územia Partnerstva Krtíšskeho Poiplia. Z nich hodnotiaca komisia udelila značku 9 žiadateľom: Marek Kanaloš z Prenčove – vyrezávané korytá Milan Skokan zo Sebechlieb – med agátový, lipový, […]


Workshop k vytvoreniu regionálnej značky

Miestne akčné skupiny Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a Zlatá cesta Vás pozývajú na workshop, na ktorom budú predstavené grafické návrhy regionálnej značky.Zámerom organizátorov ako aktívnych členov NSS MAS je dohodnúť sa na spoločnom dizajne značky, ak nie na úrovni Slovenska, tak aspoň na úrovni Banskobystrického kraja.   Na workshope budú predstavené minimálne 3 rôzne logotypy (rukopisy) pre budúcu slovenskú regionálnu značku produktov, služieb i podujatí. Pozvaní sú zástupcovia všetkých miestnych akčných skupín na Slovensku, ale ostatné partnerstvá a iní záujemcovia pôsobiaci v regiónoch Slovenska, ktorí budú mať priestor na vyjadrenie v rámci diskusie k predstaveným grafickým návrhom regionálnej značky, Spoločnou snahou […]


Prvých 13 certifikátov pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie

Medzi výrobkami, ktorým udelili v Podpoľaní prvých 13 certifikátov pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie, sú výrobky zo 100% ovčieho mlieka, pekárenské výrobky, med, remeselné výrobky, ale aj tradičné jedlá.   Hlavným zmyslom zavedenia systému značenia regionálnych produktov na Slovensku, ako aj v iných krajinách, je propagáciou miestnych kvalitných výrobkov alebo služieb, podporiť miestny ekonomický, kultúrny aj environmentálny rozvoj zaujímavých a jedinečných regiónov. Podpoľanie medzi takéto regióny rozhodne patrí a preto MAS Podpoľanie začala aktívne pracovať na systéme označovania výrobkov a služieb s názvom „Regionálny produkt Podpoľanie“.   Značka „Regionálny produkt Podpoľanie“ je exkluzívnou značkou výrobkov a služieb, ktoré spĺňajú presne dané kritéria: pôvod výrobku v regióne […]


Spoločne pre program LEADER/CLLD

To bol názov workshopu konaného 30. januára v Detve, na ktorom sa stretli členovia a prizvaní hostia NSS MAS, aby spoločne diskutovali o nastavení programu Leader (CLLD – komunitne vedený miestny rozvoj) po roku 2013. Workshopu predchádzalo zasadnutie Predstavenstva NSS MAS a Valného zhromaždenia NSS MAS, ktorého hlavným bodom programu bolo prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu stanov, plánu činnosti a rozpočtu na rok 2013, ako aj predstáv o tom, ako ďalej v presadzovaní požiadaviek členov NSS MAS k príprave základných dokumentov na programovacie obdobie 2014 – 2020.   Valné zhromaždenie NSS MAS – Detva Workshop otvorila v poobedňajších hodinách […]