Pozvánka na konferenciu 21.-22.6.2017


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
– Sekcia programov regionálneho rozvoja a Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín

 

Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu:

Prístup LEADER  / CLLD a spolupráca Miestnych Akčných Skupín na Slovensku – výmenou skúseností k rozvoju vidieka

ktorá sa uskutoční v dňoch

21. – 22. júna 2017

vo veľkej kongresovej miestnosti penziónu Masarykov dvor v obci Vígľaš

 

Program 1. deň (21.6.2017):

Veľká kongresová miestnosť, penzión Masarykov dvor (hlavný program)

09:00 – 10:00 Registrácia, ubytovanie
10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie
Ľubomír Lőrincz, predseda Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS)
Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
10:15 – 10:30 Predstavenie Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín
Ľubomír Lőrincz, predseda NSS MAS
10:30 – 11:00 Národní síť Místních akčních skupin České republiky a jej aktivity
Jiří Krist, predseda Národnej Siete MAS Českej Republiky, www.nsmascr.cz

11:00 – 11:30 Činnosť a aktivity LEADER-forum Österreich (národná sieť rakúskych MAS)
Stefan Niedermoser, predseda LEADER-forum Österreich, www.leaderforum.at

11:30 – 11:45 Prestávka, káva, občerstvenie

11:45 – 12:15 Prístup LEADER/CLLD na podmienky programového obdobia 2014 – 2020
Petra Šupáková, Sekcia programov regionálneho rozvoja, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, www.mpsr.sk

12:15 – 13:15 Implementačný model CLLD v rámci IROP
Boris Huslica, riaditeľ odboru implementácie programov regionálneho rozvoja, Sekcia programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, www.mpsr.sk
13:15 – 14:15 Obed
14:15 – 14:45 Budovanie nadnárodnej spolupráce MAS
Radim Sršeň, zástupca Európskej asociácie LEADER pre rozvoj vidieka – ELARD www.elard.eu
14:45 -15:00 Rozvoj prístupu LEADER a sieťovanie organizácií na slovenskom vidieku – vystúpenie hostí
15:00 – 16:00 Príklady dobrej praxe z činnosti miestnych akčných skupín a prístupu LEADER na Slovensku

18:30 – 19:30 Večera
20:00 – 24:00 Neformálny vidiecky večer, sieťovanie MAS, nadväzovanie partnerskej spolupráce, ochutnávka regionálnych produktov, hudba

Prezentácia regiónu Podpoľanie (sprievodný program)

21.6.2017 streda 16:30 – 18:00

  • Exkurzie  (prezentácia úspešne realizovaných projektov)

    • Variant A: Prehliadka úspešne reailzovaných projektov LEADER 2013-2017, MAS Podpoľanie
    • Variant B: Jazdecký a športovo – rekreačný areál Masarykov dvor www.masarykov-dvor.sk
  • Prezentácia miestnych výrobcov

Program 2. deň (22.6.2017):

Veľká a malá kongresová miestnosť – penzión Masarykov dvor (hlavný program)

08:00 – 09:00 Raňajky

09:00 – 09:15 Prístup LEADER a Miestne akčné skupiny na Slovensku – otázky a výzvy
09:15 – 10:45 WORKSHOP A: Implementačný model CLLD (IROP), chod MAS (za účasti zástupcu MPRVSR)
WORKSHOP B: Výmena skúseností/informácií MAS s prípravou stratégie CLLD

10:45 – 11:00 Prestávka, káva

11:00 – 12:00 Prezentácia výstupov z workshopov, diskusia, zhrnutie konferencie
12:00 – 13:00 Obed – ukončenie konferencie

Organizačné pokyny:

Konferenciu organizujú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Sekcia programov regionálneho rozvoja a Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín, ktorá od roku 2011 združuje miestne akčné skupiny (verejno – súkromné partnerstvá) v rámci celej SR. Konferencia je určená primárne zástupcom miestnych akčných skupín (verejno – súkromných partnerstiev), odborníkom pracujúcim s prístupom LEADER a v regionálnom rozvoji, zástupcom organizácií pôsobiacich na vidieku, zástupcom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Národnej siete rozvoja vidieka.
Prosíme o vyplnenie registračného formulára najneskôr do 15.6.2017 do 24:00. Kapacita zariadenia je obmedzená, odporúčame vykonať registráciu čo najskôr, organizátor si v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo obmedziť počet zúčastnených osôb za 1 organizáciu.
Účastnícky poplatok za konferenciu je 35 € a zahŕňa v sebe občerstvenie (obedy, večeru, ochutnávku regionálnych produktov). Ubytovanie pre účastníkov konferencie je pre záujemcov zabezpečené priamo v zariadení Masarykov dvor, po naplnení kapacity zariadenia bude ubytovanie zabezpečené v blízkom okolí spoločne aj s dopravou. Cena ubytovania je stanovená na 25 €/noc vrátane raňajok.
Po vyplnení online formulára bude záujemcom zaslané potvrdenie o registrácii spoločne s ďalšími pokynmi, účastnícky
poplatok a ubytovanie je potrebné uhradiť najneskôr do 19.6.2017 do 24:00.

Kontaktné osoby:

Monika Slížiková, kancelária NSS MAS, +421 911 764 700, kancelaria@nssmas.eu (registrácia)
Dominika Petrincová, MAS Podpoľanie , +421 907 076 237, mas@podpolanou.sk (regionálne produkty, exkurzie)
Peter Nemček, NSS MAS, +421 905 219 239, peter.nemcek@mail.t-com.sk, (program – 1. deň)
Peter Madigár, NSS MAS, +421 917 978 456, madigar@mas-td.sk (program – 2. deň)

Tešíme sa na stretnutie v Podpoľaní!

Online prihlasovací formulár

Program v .pdf