Prvých 13 certifikátov pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie


Medzi výrobkami, ktorým udelili v Podpoľaní prvých 13 certifikátov pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie, sú výrobky zo 100% ovčieho mlieka, pekárenské výrobky, med, remeselné výrobky, ale aj tradičné jedlá.

 

Hlavným zmyslom zavedenia systému značenia regionálnych produktov na Slovensku, ako aj v iných krajinách, je propagáciou miestnych kvalitných výrobkov alebo služieb, podporiť miestny ekonomický, kultúrny aj environmentálny rozvoj zaujímavých a jedinečných regiónov. Podpoľanie medzi takéto regióny rozhodne patrí a preto MAS Podpoľanie začala aktívne pracovať na systéme označovania výrobkov a služieb s názvom „Regionálny produkt Podpoľanie“.

 

Značka „Regionálny produkt Podpoľanie“ je exkluzívnou značkou výrobkov a služieb, ktoré spĺňajú presne dané kritéria:

  • pôvod výrobku v regióne
  • používanie originálnych a uprednostňovanie miestnych surovín
  • využívanie tradičných postupov alebo receptúr s priamou väzbou na región Podpoľanie
  • podiel ručnej práce
  • šetrnosť k životnému prostrediu a rázu vidieckej krajiny

Na základe 1. vyhlásenej výzvy pre predkladanie žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“  prijala MAS Podpoľanie 14 žiadostí o udelenie certifikátu. Dňa 8.4.2013 zasadla Certifikačná komisia zložená z odborníkov, pre posúdenie certifikačných kritérií pre výrobky aj služby. Členovia Certifikačnej komisie veľmi precízne posudzovali predložené žiadosti na základe popisu produktov uvedených v žiadosti, súčasne posudzovala priložené vzorky a ukážky produktov, ktoré žiadatelia poskytli.

Certifikačná komisia rozhodla o pridelení certifikátov 13 producentom z Podpoľania pre 21 výrobkov a 3 tradičné jedlá. Medzi certifikovanými výrobkami sú: výrobky zo 100% ovčieho mlieka, pekárenské výrobky, štrúdle, med, výrobky s aplikáciou ručne vyšívanej detvianskej tradičnej výšivky, drevené detvianske vyrezávané kríže, z tradičných jedál sú to jedlá zo zemiakov s použitím pravej bryndze zo 100% nepasterizovaného ovčieho mlieka.

Vysoký počet certifikátov svedčí o tom, že v Podpoľaní pôsobia producenti, ktorí ponúkajú vysoko kvalitné, jedinečné a originálne produkty. My ako spotrebitelia kúpou takýchto produktov môžeme prispieť k  rozvoju miestnej ekonomiky.

 

Na stiahnutie:

Zoznam certifikovaných producentov
1. výzvy pre udelenie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“

 

Zdroj: Ing. Elena Jankovičová, MAS Podpoľanie

 

Viac informácií o značke Regionálny produkt Podpoľanie nájdete na web stránke:

www.produkt.podpolanou.sk