Školenie Mládež a vidiek


Uplynulý týždeň sa v dňoch 17. – 19. apríla 2013 konalo v Terchovej školenie na tému Mládež a vidiek, ktoré organizovala IUVENTA na základe nadviazanej spolupráce s členmi NSS MAS.

 

Prvý deň školenia patril neformálnemu vzdelávaniu v teórii i praxi, kde si účastníci školenia mali možnosť na „vlastnej koži“ vyskúšať niekoľko aktivít neformálneho vzdelávania.

Počas druhého dňa boli účastníci školenia podrobne oboznámení s Programom Mládež v akcii a o možnostiach čerpania podpory na projekty mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich na vidieku. Nechýbali ani konkrétne príklady úspešne realizovaných projektov, s ktorými sa podelili aj niektorí účastníci školenia. V rámci tohto bloku školenia bol predstavený aj projektový formulár, termíny uzávierok, národný projekt KomPrax a dostatok priestoru bol venovaný aj odpovediam na otázky účastníkov, či konzultáciám konkrétnych projektových zámerov so zapojením vidieckej mládeže. Časť dňa bola venovaná aj práci v skupinách, ktoré navrhli konkrétne aktivity, ktoré očakávajú zo spolupráce IUVENTY, NSS MAS a jednotlivých MAS a ich členských organizácií. Výstupy z týchto pracovných skupín sú zároveň prvým krokom k rozvoju spolupráce medzi IUVENTOU a NSS MAS v oblasti podpory vidieckej mládeže, ktorá je jednou z prioritných cieľových skupín prístupu LEADER. V diskusii sa účastníci školenia zhodli okrem iného aj na potrebe podpory aktivít vidieckej mládeže v budúcom programovacom období v rámci Programu rozvoja vidieka.

Záverečný deň školenia patril predstaveniu ďalších podporných aktivít IUVENTY a návrhu hramonogramu dohodnutých aktivít medzi MAS, NSS MAS a IUVENTOU.

 

 

Celé školenie bolo poprepletané aktivitami zameranými predovšetkým na spoluprácu, ako aj konkrétnymi príkladmi projektov a praktickými radami k príprave projektov, čo všetci účastníci školenia ohodnotili veľmi kladne. Okrem tohto ocenili rozsah získaných informácií o Programe Mládež v akcii a neformálne aktivity školenia, ktoré z neho urobili 3 dni strávené v príjemnej atmosfére. Pričinili sa o to najmä školitelia, ktorými boli Silvia Štefániková a Daniel Pavlačka, ale aj všetci účastníci školenia.

Školenia sa zúčastnili 16 pracovníci, štatutári a zástupcovia členských organizácií 11 MAS a VSP, z ktorých 9 je členom NSS MAS.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.

(Foto: Silvia Štefániková a Daniel Pavlačka)

 

Prezentácie na stiahnutie:

Program Mládež v akcii

Neformálne vzdelávanie

 

 

Mirka Kubaliaková

manažérka MAS MALOHONT a jedna z účastníčok školenia